MAKE THE DECISION, CHOOSE CHOOSE

SVETOVANJE V TURIZMU

Bogate izkušnje, ki smo jih skozi leta delovana pridobivali na področju turizma, nam omogočajo, da vam lahko zanesljivo in kakovostno pomagamo izboljšati poslovanje vašega podjetja – znižati stroške, povečati prodajo, dvigniti delovno klimo med vašimi zaposlenimi ter pri njih spodbuditi odličnost v odnosu do gosta.

Dovolite, da vaše poslovanje podpremo celostno

Korak 1 – analiza poslovanja

Poslovanje vašega podjetja analiziramo na več nivojih: notranji procesi, zaposleni in oddelki, nabavno-prodajna veriga, fiksni in variabilni stroški, prihodki, itd.

Korak 2 – načrt sprememb in izvedba sprememb

Na podlagi rezultatov analize ugotovimo, katera področja v vašem podjetju in v kakšni meri potrebujejo spremembe. Identificirane spremembe vam pomagamo vpeljati v poslovanje.

Kakšen je rezultat?

Korak 1 – analiza poslovanja

izdelan strateški poslovni koncept

izračun donosnosti

(ocena potencialnega prihranka, možnosti racionalizacije stroškov, ocena možnosti dviga prihodkov, itd.)

Korak 2 – načrt sprememb in izvedba sprememb

svetovanje pri implementaciji sistemskih rešitev za poslovanje

usposabljanje, razvoj zaposlenih ali novo rekrutiranje kadra za potrebe novega načina poslovanja

strateško pozicioniranje objekta na trgu

akcijski načrt za nadaljnje uspešno poslovanje - »KNOW HOW« za management hotela

prevzem hotelskega objekta v upravljanje - skrb za celotno vodenje objekta in skrb za razvoj skladno z zastavljenimi cilji

»Vas zanima več?«